Locatie Barsingerhorn

Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie zet zich in om de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie.

Taken van de oudercommissie

  • Minimaal vier maal per jaar zelfstandig vergaderen
  • Meedenken over beleid, kwaliteit en activiteiten

Adviesrecht

De oudercommissie adviseert over:

  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid
  • Het pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheden
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Prijswijzigingen

Bereikbaarheid

BSO en kinderdagopvang
De oudercommissie is bereikbaar via het e-mailadres

info@oc-hooijbergh.nl.
meer-informatie