Werkwijze en regels

Openingstijden en ophalen

De Hooijbergh is één van de weinige kinderopvangorganisaties die van 7.00 tot 19.00 uur geopend is. Vanaf 7.00 uur kunt u uw kind bij ons brengen. Er staat een lekker kopje koffie of thee voor u klaar! Tot 7.45 uur kunnen de kinderen aanschuiven aan het ontbijt. De baby’s krijgen hun eerste voeding van de ochtend thuis. Tussen 9.00 uur en 9.30 uur is de groep even gesloten, evenals tussen 11.30 en 12.00 uur en tussen 18.00 en 18.30 uur. Dit zijn de momenten dat de kinderen met elkaar eten en drinken, dan is het fijn als er rust is op de groepen.

Aan het einde van de dag, tot uiterlijk 19.00 uur,  kunt u uw kind ophalen.Voor kinderen die gebruik maken van peuteropvang start de opvang om 8.00 uur en u haalt uw kind om 12.45 uur weer op. Wanneer u uw kind op een ander tijdstip ophaalt dan normaal dan geeft u dit ’s morgens door aan de leidsters. U bent dus vrij om uw kind te brengen en te halen op een tijdstip dat het u uitkomt, uiteraard rekening houdend met onze etenstijden.

Wij geven de kinderen alleen mee aan de ouders of aan de persoon die u, als ouders, heeft opgegeven aan de leidsters. Deze persoon moet zich bij het ophalen legitimeren. Indien u uw kind te laat ophaalt en hier geen acute reden voor is kunnen we € 15- per kind per kwartier in rekening brengen.

Extra opvang

Wanneer u extra opvang nodig heeft naast de normale opvang, dan kunt u deze aanvragen door een formulier via de site in te vullen. U kunt kiezen voor een halve dag of een hele. Voor de BSO kan het ook zijn dat school eerder sluit dan normaal of de hele dag dicht is, in dat geval betreft het extra studieopvang.

Het is niet mogelijk om dagen te ruilen. We willen graag zo veel mogelijk groepen hebben met steeds dezelfde kinderen. Dit is belangrijk voor de rust op de groepen.

Ziektebeleid

Is uw kind ziek? Dan houdt u hem/haar natuurlijk thuis. Wanneer u twijfelt, kunt u contact opnemen met de leidsters. Elk kind moet in staat zijn om mee te doen aan de dagelijkse groepsactiviteiten. Graag vernemen wij het zo spoedig mogelijk van u wanneer uw kind door ziekte niet aanwezig kan zijn op het dagverblijf.

Is er sprake van een besmettelijke ziekte, dan willen wij dit natuurlijk ook zo spoedig mogelijk weten zodat we maatregelen kunnen nemen.

Wanneer uw kind ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf op De Hooijbergh zullen wij u bellen zodat u uw kind kunt komen halen. Het is dus heel belangrijk dat u voor ons bereikbaar bent. In geval van nood gaan wij met uw kind naar de huisarts. De leidsters zijn alleen bevoegd om medicijnen te verstrekken aan uw kind nadat u een ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ heeft ingevuld. Het medicijn dient in de originele verpakking te worden aangeleverd inclusief de bijsluiter en dient de eerste keer door de ouders zelf te zijn gegeven.

Oudergesprek

Twee keer per jaar bieden wij u de mogelijkheid voor een oudergesprek. Indien gewenst kan dit natuurlijk ook vaker. Mocht u tussentijds ergens tegenaan lopen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind dan kunt u pedagogisch advies inwinnen bij onze medewerkesters. Ook is er de mogelijkheid om een consult aan te vragen bij onze eigen kindertherapeute.

Werken met de Meldcode en de verwijsindex

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

1. Signalen in kaart brengen.

2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig thuis.

3. Gesprek met ouders en betrokkenen.

4. Afwegen van de ernst van de kindermishandeling  en/of het huiselijk geweld.

5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig thuis

Wanneer er zorgen zijn omtrent een kind, maakt De Hooijbergh ook gebruik van de Verwijsindex om zo in contact te komen met andere instanties zoals school, consultatie bureau e.d. die ook hun zorg hebben aangegeven. D.m.v. de Verwijs index worden de instanties aan elkaar gekoppeld.

Voor vragen kunt u terecht bij Astrid Bakker of Nanda Russer, aandachtsfunctionarissen signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang hebben mogelijk recht op Kinderopvangtoeslag. Het is het belangrijk dat deze toeslag aangevraagd wordt binnen drie maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand Kinderopvangtoeslag misgelopen.

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl